Bạo Hành Trong Gia Đình

Bạo Hành Gia Đình là một kiểu cư xử ngược đãi hoặc dùng bạo lực trong đó một người bạn đời dùng quyền hành và khống chế người kia trong hôn nhân, trong cuộc sống chung, hay quan hệ thân mật.

Bạo lực có thể xảy ra dưới các hình thức như hành hung về tình dục, hăm dọa, áp bức, bạo hành về thể xác, về ngôn ngữ, ngược đãi về cảm xúc, và/hoặc phá hủy đồ đạc.

Để biết thêm về các dạng ngược đãi bạo hành và các tin tức khác về bạo hành trong gia đình, xin bấm vào các đường liên kết dưới đâỵ

Thông Tin Tổng Quát
Biểu Đồ Quyền Hạn & Khống Chế
Quyền Lực Về Di Trú & Biểu Đồ Về Sự Khống Chế
Lò Xo Xoắn Bạo Lực
Dấu Hiệu Báo Động
Hàng Rào Ngăn Cản việc Bỏ Đi
Lập Kế Hoạch An Toàn
Làm Sao để GiúpBạn

Thông Tin cho Thanh Thiếu Niên
Biểu Đồ Quyền Lực & Khống Chế Dành cho Thanh Thiếu Niên
Những Khó Khăn Khi Thanh Thiếu Niên Hẹn Hò
Lập Kế Hoạch An Toàn cho Thanh Thiếu Niên

Thông Tin về Người Đồng Tính, Người Có Quan Hệ với cả Hai Giới Tính, và Người Thay Đổi Giới Tính (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer (LGBTQ)
Biểu Đồ Quyền Hạn & Khống cho LGBT