Nhóm Tiếng Việt

Bạn có từng phải chịu đựng nạn bạo hành gia đình trong quá khứ hay cảm thấy mình đang bị ngược đãi trong hôn nhân hoặc quan hệ tình cảm? Bạn không biết phải làm gì? Hãy tham gia nhóm hỗ trợ bảo mật và miễn phí của chúng tôi để thóat khỏi sự cô lập, hòa nhập vởi cộng đồng, và nhận được các nguồn hỗ trợ giúp bạn có khả năng sống lành mạnh và hạnh phúc.

Mời bạn tham dự các buổi hội thảo sau đây:

  • Bạo hành gia đình là gì ?
  • Chu kỳ của bạo hành gia đình như thế nào ?
  • Làm sao để bảo đảm sự an tòan ?
  • Ảnh hưởng của bạo hành lên trẻ em là gì ?
  • Làm sao để nhận biết dấu hiệu đáng báo động ?
  • Như thế nào là mối quan hệ lành mạnh ?
  • Làm sao để giữ ranh giới lành mạnh trong mối quan hệ ?
  • Làm thế nào để nhận được sự giúp đỡ ?
  • Bước kế tiếp là gì ?
Nhóm dành cho người Việt

Thời gian:  Thứ Hai hàng tuần từ 12 đến 2 giờ chiều

Lệ phí:  Miễn phí

Dành cho:  Các cá nhân đã hoặc đang trải qua bạo hành trong quan hệ tình cảm

Xin liên lạc:  Trinh tại số (408) 975-2739