Cách Thức Tặng Quà

CÁCH THỨC TẶNG QUÀ

Có nhiều cách để hỗ trợ cho công việc của chúng tôi.

Xin vui lòng nhấn vào nơi đây nếu quý vị muốn tặng tiền.

Tặng xe Thẻ Quà Tặng Cuộc Vận Động Giúp Một Người Mẹ (Help A Mother Out Drive) Danh Sách Ước của Nhà Tạm Trú Tặng điện thoại đi động dùng rồi Quà Tặng Ngày Lễ

Tặng xeDonate for Charity, Inc. Nếu bạn có xe, xe tải, xe chuyên chở, xe máy, RV hay tàu bè chiếm chỗ trong nhà để xe, bạn có thể tặng nó cho Nhà Dành cho Phụ Nữ Châu Á. Tiến hành việc bán xe trực tiếp hỗ trợ cho các dịch vụ của chúng tôi.

Để tặng xe, xin bấm vào đây.

Thẻ Quà Tặng $20 thẻ quà tặng cho các cửa hàng tạp hóa địa phương và cửa hàng tổng hợp, thẻ điện thoại, và thẻ xăng hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em bị ngược đãi quanh năm.

Cuộc Vận Động Giúp Một Người Mẹ (Help A Mother Out Drive)Help A Mother Out

Xin cảm tạ quí bà đáng quí tại Cuộc Vận Động Giúp Một Người Mẹ, bây giờ chúng ta có một danh sách ước nguyện trên Amazon. Việc mua nhanh, dễ đàng, và các thứ sẽ được gửi thẳng đến văn phòng chúng tôi.

Danh Sách Ước của Nhà Tạm Trú Danh sách ước của Nhà dành cho Phụ Nữ Châu Á gồm có những đồ gia dụng và đồ dùng cá nhân cần cho các gia đình đang ở tại nhà tạm trú khẩn cấp có 12 giường. Nếu bạn muốn tổ chức một cuộc vận động quyên tặng tại nơi làm việc hay nhóm cộng đồng, xin liên lạc nhân viên Điều Hành Phát Triển của chúng tôi.

Tặng điện thoại đi động dùng rồi Chúng ta thu nhặt điện thoại di động không dùng qua chương trình Tiếng Gọi Bảo Vệ của Tổ Chức Điện Thoại Di Động (The Wireless Foundation’s Call to Protect program). Tiến hành việc bán điện thoại tân trang đã được chuyển về cho chương trình Bạo hành Gia Đình của AACI. Xin bấm vào đây để học cách xóa chi tiết cá nhân trước khi quyên tặng.

Quà Tặng Ngày Lễ Mỗi năm, chúng tôi xin cộng đồng tặng $20 thẻ quà tặng và quà mới toanh chưa gói cho khách hàng chúng tôi. Quà tặng đóng góp vào sự vui vẻ cho các gia đình trong ngày lễ, một kinh nghiệm mà họ có thể không được vui do trở ngại về tài chánh hay sự mất thăng bằng vì hoàn cảnh. Xin trở lại vào tháng Mười để xem danh sách ước nguyện ngày lễ.

Xin nhớ là tất cả các quà tặng phải trong tình trạng tốt hay hoàn hảo và sẽ được giảm thuế. Chúng tôi cũng nhận quà tặng về tài chánh để hỗ trợ cho công việc của chúng tôi trong cả năm.

Nếu có câu hỏi về quà tặng hay gây quỹ, xin gửi điện thư hay gọi nhân viên Điều Hành Phát Triển số (408) 975-2730 x171. Cám ơn sự hỗ trợ của bạn!