Khoá Huấn Luyện

Khoá Huấn Luyện 40 giờ Vận Động Chống BHTGĐ

Bang California chỉ thị tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chống bạo hành trong gia đình hoàn thành 40 giờ đào tạo vận động chống BHTGĐ. Khoá huấn luyện sắp tới vào thứ Bảy, tháng 10, ngày 25, 26; và ngày 1, 2, 8, 9 tháng 11 năm 2018 từ 9:00-17:00. Tại địa chỉ 749 Story Rd Suite 50., San Jose, CA 95122. Để đăng ký cho khoá huấn luyện tiếp theo, xin vui lòng điền vào mẫu đơn tình nguyện viên/đơn đang ký của chúng tôi. Tất cả các ứng viên sẽ được liên lạc khi nhận được đơn của bạn. C1c cuộc phỏng vấn cũng sẽ được sắp xếp trước khi tham gia khoá đào tạo. Hạn chót nộp đơn của chúng tôi bây giờ đã trôi qua. Xin lưu ý rằng khoá đào tạo có số lượng vô cùng hạn chế và chúng tôi không thể phỏng vấn tất cả những người đang ký tham gia.

Các chủ đề bao gồm:

 • Lịch sử và tương quan quyền lực trong bạo hành gia đình
 • Tư vấn đồng cảnh/ Can thiệp trong trường hợp khẩn cấp
 • Vai trò giới tính trong xã hội
 • Hỗ trợ đường dây nóng
 • Đánh giá nhu cầu và lập kế hoạch an toàn
 • Các vấn đề pháp lý – Luật dân sự và hình sự
 • Những cơ quan hỡ trợ trong cộng đồng địa phương
 • Tác động đối với trẻ em
 • Bạo lực trong hẹn hò của vị thành niên
 • Kiến thức về văn hóa
 • Nạn buôn bán người

Phí đào tạo

Hoàn thành Khoá Huấn Luyện 40 giờ Vận Động Chống BHTGĐ là cần thiết để có một chứng nhận, “Vận Động Chống BHTGĐ.” Trước khi bắt đầu khoá đào tạo, thanh toán cho khoá đào tạo gửi về: AACI Asian Women’s Home, $75 cho các tình nguyện viên và $400 chỉ cho đào tạo.

Tình nguyện viên hoàn thành việc đào tạo được cung cấp bởi cơ quan phải cam kết tối thiểu là 100 giờ làm tình nguyện sau khi hoàn thành việc đào tạo. Nếu không hoàn thành yêu cầu này, chúng tôi không thể cung cấp bạn giấy giới thiệu.

Các thành viên đại diện cho cộng đồng và cơ quan cộng đồng tham gia khoá đào tạo cho giấy chứng nhận, và những thành viên sẽ không tham gia tình nguyện tại Nhà Tạm Trú dành cho Phụ Nữ gốc Châu Á của AACI, được yêu cầu phải trả một khoản phí không hoàn lại là $400 trước khi ngày đầu tiên của khoá đào tạo. Số người tham gia được giới hạn cho những người muốn được chứng nhận và được đánh giá trên mỗi cơ sở đào tạo. Để biết thêm thông tin về Khoá Huấn Luyện 40 giờ, nhấn vào đây. Nếu có thắc mắc về khoá đào tạo 40 giờ, xin gửi về email dvvolcoordinator@aaci.org .

Get Involved!