San Jose Trung Tâm Trợ Giúp Tư Pháp Gia Đình

Cơ quan Người Mỹ Gốc Á Hoạt Động Xã Hội (Asian Americans for Community Involvement (AACI) là nơi cung cấp dịch vụ Trung Tâm Trợ Giúp Tư Pháp Gia Đình (Family Justice Center – FJC) thứ ba của hạt. Liên kết với Văn Phòng Luật Sư Đại Diện của hạt Santa Clara , Trung Tâm Trợ Giúp Tư Pháp Gia Đình đưa các chuyên gia và các dịch vụ cộng đồng dành cho nạn nhân của bạo hành gia đình lại với nhau tại một trung tâm duy nhất. Khách hàng có thể sử dụng nhiều dịch vụ để phục vụ nhu cầu của bản thân.

Dịch vụ bao gồm tư vấn miễn phí cùng:

  • Luật sư của Quận về các vấn đề pháp lý và vấn đề hình sự đang được giải quyết.
  • Luật sư Gia đình để thảo luận về lệnh cấm, li dị, nuôi nấng và viếng thăm con cái.
  • Luật sư di trú có thể giúp nạn nhân đăng kí VAWA và Thị thực U

Có các dịch vụ:

  • Đại diện pháp lý, dịch vụ xã hội, và chăm sóc y tế
  • Hỗ trợ tài chính cho nạn nhân
  • Liệu pháp cá nhân và nhóm trợ giúp
  • Nhà tạm trú khẩn cấp
  • Cảnh sát từ nhiều sở cảnh sát địa phương

Hiện tại có ba địa điểm thuận lợi cho bạn:

San Jose        

AACI

749 Story Road, Ste. 50

San Jose, CA  95122

(408) 975-2739

MỞ CỬA MỖI THỨ NĂM

9:00 a.m. – 5:00 p.m.

North County     

YWCA Silicon Valley

298 S. Sunnyvale Ave., Ste. 105

Sunnyvale, CA  94086

(408) 749-0793

MỞ CỬA MỖI THỨ SÁU

9:00 a.m. – 5:00 p.m.

South County

Community Solutions

16264 Church St., #103

Morgan Hill, CA 95037

(408) 779-2113

MỞ CỬA MỖI THỨ TƯ

9:00 a.m. – 5:00 p.m.

 

Đến Trung Tâm Trợ Giúp Tư Pháp Gia Đình, bạn có thể đậu xe tại bãi đậu xe Walmart ngay gần đấy, xin xem hình:

Để biết thêm chi tiết về Trung Tâm Trợ Giúp Tư Pháp Gia Đình, mời xem:

Văn Phòng Luật Sự Đại Diện của hạt Santa Clara – Trung Tâm Trợ Giúp Tư Pháp Gia Đình